photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Bac Ninh | profile | all galleries >> Galleries >> Việt Nam quê hương tìm lại - Viet Nam: an expatriate's album tree view | thumbnails | slideshow

Việt Nam quê hương tìm lại - Viet Nam: an expatriate's album

Neu Quy Vi muon doc tieng Viet, xin lam nhu sau:
To read Unicode Vietnamese please set your computer as follows:

1. For Netscape: Click (Bam nut) - VIEW, - CHARACTER CODING, - UNICODE
2. For Internet Explorer or Fire Fox: Click (bam nut) - VIEW, - CHARACTER ENCODING , - UNICODE

Tôi đã về thăm Viet Nam sau 44 năm sống xa nhà . Trong 2 tháng tại VN, chúng tôi đã thăm viếng Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn Tây, Sapa, Hà Ðông, V�‹nh Hạ Long, Tam Cốc, Nam Ð�‹nh, Huế, Hội An, Nha Trang, Mũi Né, Ðà Lạt, Sài Gòn, Nam Cát Tiên . Tôi đã chụp khoảng trên dư�›i 13,000 tấm hình Digital và xin trình làng cùng Quý Netters một số hình ảnh Việt Nam qua những nơi mà chúng tôi đã thăm viếng.

Gia trang này có 11 "chương" cả thẩy: Việt Nam QHTL, Ha Noi, Sapa, Bac Ninh-ST-HÐ-Nam Ðịnnh, Hạ Long, Tam Cốc, Huế, Ðèo Hải Vân, Nha Trang-Mũi Né, Ðà Lạt, Saigon. Nếu Quý Vị muốn đổi sang "chương" khác, xin vui lòng bấm vào "all galleries" để bấm vào xem những "chương" mà Quý Vị chưa xem.

I went back to visit Viet Nam after 44 years living overseas. I arrived in Hanoi first. During my 2 months journey in VN, from HN I went back to visit my birth place in Bac Ninh first, then Son Tay, Sapa, Ha Long Bay, Tam Coc in Ninh Binh, Ha Dong, Nam Ðinh . We flew to visit Hue and from Hue we took the bus down south to visit Hoi An, Nha Trang, Mui Ne, Da Lat, Saigon, Nam Cat Tien . Welcome to my Photojournal Websites!

Bac Ninh
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ALL next page
Hà Nội : Cây đa trong Ðền Ngọc Sơn - DSC00465
Hà Nội : Cây đa trong Ðền Ngọc Sơn - DSC00465
Triển Lãm Hoa tại vườn Tao Ðàn - DSC00310
Triển Lãm Hoa tại vườn Tao Ðàn - DSC00310
Thác nước Pongour Falls-DSC00205
Thác nước Pongour Falls-DSC00205
Sapa:Phong cảnh-DSC00599
Sapa:Phong cảnh-DSC00599
Sapa:Phong cảnh-DSC00574
Sapa:Phong cảnh-DSC00574
Sapa:Phong cảnh-DSC00505
Sapa:Phong cảnh-DSC00505
Sapa:Phong cảnh-_Cat Cat - DSC00097
Sapa:Phong cảnh-_Cat Cat - DSC00097
Ninh Bình: Tam Cốc-DSC01703
Ninh Bình: Tam Cốc-DSC01703
Ðà Lạt: Trường Bùi Thị Xuan-DSC00004
Ðà Lạt: Trường Bùi Thị Xuan-DSC00004
Ðà Lạt: Chợ Hoa_DSC00011
Ðà Lạt: Chợ Hoa_DSC00011
Nam Cát Tiên-DSC00012
Nam Cát Tiên-DSC00012
Saigon: Chợ Hoa Nguyễn Huệ 2006-DSC00013
Saigon: Chợ Hoa Nguyễn Huệ 2006-DSC00013
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ALL next page