photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Martin Vlk CZ | all galleries >> Galleries >> caf__316_ > IMG_4260 Křestanské společenství.jpg
previous | next
17-NOV-2007

IMG_4260 Křestanské společenství.jpg

Na základě Bible
věříme,
v jediného Boha existujícího ve třech osobách.
Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha svatého.
Věříme,
že Ježíš byl počat Duchem svatým
a narodil se z Marie Panny.

Věříme,
že Ježíš je pravým Bohem a pravým člověkem.

Věříme,
že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.
Člověk zhřešil a trestem za hřích je smrt
- fyzická i duchovní.
Věříme,
že žádný člověk není bez hříchu
a každý se bude zodpovídat sám za sebe před Bohem.

Věříme,
že Ježíš Kristus umíral za hříchy každého člověka.
Věříme,
že každý, kdo lituje svých hříchů
a uvěří v Ježíše Krista jako svého Spasitele,
má život věčný, jeho hříchy jsou mu odpuštěny
a je v Božích očích spravedlivý, bez hříchu.

Věříme,
že vírou Ježíše Krista se člověk nově duchovně narodí
a stává se Božím dítětem.
Věříme
v křest Duchem svatým,
který zmocňuje a vystrojuje věřící ke službě,
a to pomocí nadpřirozených darů.

Věříme
ve vzkříšení lidí spravedlivých i nespravedlivých.
Spravedliví budou vzkříšeni pro život věčný s Bohem,
nespravedliví k věčnému zatracení,
protože odmítli nabídku spasení.
Věříme
v jedinou pravou Církev obecnou,
která je dílem Ducha svatého
a jejíž hlavou je Pán Ježíš Kristus.
Církev je společenstvím všech,
kdo uvěřili v Ježíše Krista.

Věříme,
že místní církve jsou součástí této obecné Církve.
Žádná z místních církví, tedy ani Křesťanské společenství,
není jedinou pravou církví.
Věříme,
že Pán Ježíš ustanovil pro církev dvě svátosti:
křest ve vodě a večeři Páně.


other sizes: small medium large original auto
previous | next
share
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment