photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Topics >> by ringtoad5 >> hjemmearbejdspladsen_er_til

hjemmearbejdspladsen_er_til Photos
Topic maintained by ringtoad5 (see all topics)

Udgivet af Kristeligt Dagblad A/S Følg Kristeligt Dagblad
Det virker befordrende for motivationen, fordi det fremmer fornemmelsen af medindflydelse hos den enkelte medarbejder. Men der er også ulemper, for arbejder medarbejderen alt for ofte derhjemme, fører det til isolation fra arbejdsfællesskabet i virksomheden. Begrebet relationer er nært beslægtet. Det tredje begreb synlighed handler om at være til stede og blive set. Bliver man ikke set, kan det ligefrem gå ud over ens karriere.
Så hvis nogle af os lægger en ekstra arbejdstime i vores arbejdsplads, så er det altså ikke noget, der får mig til at sove uroligt. Vi har gennemsnitligt et tv-forbrug på tre timer og tyve minutter dagligt. Hvis vi kan se fjernsyn tre timer om dagen, så kan vi da også godt arbejde en halv time mere. Artiklen fortsætter under annoncen
Nej, for i forvejen er den type medarbejder, vi her taler om, en medarbejder, der er meget på arbejde. De tager telefonen søndag formiddag, og hvis de er på ferie. Sådan er verden omkring os, og det har vi indrettet os efter. Jeg tror slet ikke, det er et problem.
Men de ønskede ikke, at det skulle gå ud over familielivet. Langt de fleste var dog klar over, at den fleksibilitet, de havde, og det arbejdsliv, de havde valgt, også havde en bagside. Ja- siger Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv
Men vi ser det som en mulighed, der er god for medarbejderen. Mange bruger typisk en halv time til og fra arbejde. Så kan man bruge den ene halve time på sig selv og den anden på arbejde. Det er det, folk gør.
Hvorfor er en hjemmearbejdsplads en god idé for medarbejderen? Da vi i høj grad er et videns- og servicesamfund, er der en meget stor gruppe medarbejdere, der kan arbejde hjemme. Og der er ingen tvivl om, at det er en fordel for virksomhederne. Så kan det godt være, at nogle mener, man ikke kan arbejde hjemme, fordi man bliver forstyrret.
Når vi for eksempel modtager arbejdsmail på mobiltelefonen i ferien, betyder det, at vi aldrig rigtig kobler af. Arbejdet er altid til stede og nærværende i vores tanker. Så det kræver, at den enkelte selv sætter grænser.
Fair Speak - forståelig forbrugerinformation Strategisk samarbejde i medicinalbranchen Tværgående ledelse på ældreområdet CBS Research Reporter er ophørt med at publicere nyt. Læs i stedet CBS Research News, som også bringer dig det nyeste om forskningsresultater fra CBS.
Fordele og tilbudRegistrer digArrangementerAlumnenyhederOm CBS Alumni Internationale muligheder UdvekslingsmulighederCEMSDobbeltgradCBS og Case CompetitionsStudenteraktiviteterSummer University
PressekontaktFind en forskerLedelse på CBSNøgletal og årsrapportPressefotosVisuel identitetCBS i pressen Kom i kontakt med studerendeKom i kontakt med forskereMød vores partnereSe hvordan vi bygger broNyheder og nyhedsbreveStøt Stipendiefonden for studerende ved CBS
”Forskningen viser, at ledere forbinder arbejdsindsats med fysisk tilstedeværelse. Det betyder, at arbejder man hjemme, vil der være en tilbøjelighed til, at lederen ikke får øje på ens arbejdsindsats. I sidste ende betyder det, at dem, der arbejder hjemme, risikerer at blive dårligere stillet med hensyn til lønforhold og avancement,” siger Peter Holdt Christensen. Virksomhederne fattes viden om fordele og ulemper ved distancearbejde Peter Holdt Christensens bog er en analyse og sammenfatning af den eksisterende forskning om distancearbejde.
En dag sidst i marts 2015 var det slut for en af dansk virksomhedshistories helt store flagskibe. Østasiatisk Kompagni blev endegyldigt afviklet. Hjemmearbejdspladser er populære – men pas på ulemperne
Øget tidsmæssig fleksibilitet giver mere frihed til at planlægge. Men i tankerne kommer arbejdet typisk til at fylde mere, når man ikke lader det ligge på kontoret. De ingeniører, jeg interviewede i min afhandling, fortalte, hvordan tiden med deres børn udgjorde det eneste arbejdsfrie helle. Når børnene kom i seng, arbejdede de videre.
Jeg har grundlæggende ikke noget imod merarbejde. Vi er dem, der arbejder mindst i Europa.
fremtidens arbejdsplads
Medarbejdere, der har mulighed for at flytte arbejdspladsen hjem, er ofte mere tilfredse og deraf mere produktive. Og så har virksomheden færre udgifter til kontorpladser, når en del af opgaverne løses via distancearbejde.
Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt PressenævnetSitemap Kristeligt-Dagblad.dk Viden til samfundet
gladere medarbejdere
Mette Lykke Nielsen, der blandt andet forsker i familie- og arbejdsliv ved center for Ungdomsforskning under Aarhus Universitet Hvordan kan det være en dårlig idé for medarbejderen at have en hjemmearbejdsplads? Det er ikke kun arbejdspladsens lokalitet, der afgrænser, hvornår vi arbejder, og hvad vi betragter som arbejde.
fremtidens arbejdsplads
Der er blevet forsket i distancearbejde siden 1970’erne, hvor fænomenet begyndte at blive udbredt, fordi oliekrisen gjorde det økonomisk attraktivt at arbejde hjemme. Men endnu har forskningen ikke rigtig fundet vej til virksomhederne – og formålet med bogen er at rette op på det forhold. ”Med bogen giver jeg en tilgængelig og kort introduktion til, hvad man som virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med distancearbejde. Peter Holdt Christensens næste skridt er at arbejde empirisk med problemstillingerne. I 2016 iværksættes et projekt, hvor han i samarbejde med andre forskere vil undersøge, hvordan virksomheder herhjemme arbejder med distancearbejde.
”Der sker noget med arbejdspladsen og medarbejderen, når der arbejdes hjemmefra. I bogen beskriver Peter Holdt Christensen fordele og ulemper ved distancearbejde ud fra de tre begreber autonomi, relationer og synlighed. Autonomi beskriver, hvordan medarbejderen selv kan være med til at tilrettelægge arbejdstiden, hvilket kan komme familielivet til gode.
De teknologier, vi bruger, når vi arbejder, medvirker også til at nedbryde grænserne mellem vores arbejde og vores øvrige liv. Det er selvfølgelig en god idé, at en medarbejder kan arbejde hjemme, hvis vedkommende ønsker det. Men et fleksibelt arbejdsliv er ikke uden problemer.
Strategiske indsatsområder Ligestillingskodeks Tværgående indsatsområder Design and Entrepreneurship Eksempler på forskning
Alligevel mener lektor Peter Holdt Christensen, der forsker i menneskers adfærd på arbejdspladsen, at virksomheder skal være varsomme med omfanget af distancearbejde. Det konkluderer han i sin ny bog Distance i arbejdslivet.
Reelt betød det, at de ikke havde særlig meget fritid. Det, de satte højest i forhold til børnene, var at være nærværende forældre, men det er svært at fastholde, når man hele tiden er på arbejde i tankerne.
hjemmearbejdspladsen 2.0
Og så er friheden dyrt købt. Hvis medarbejdere med øget fleksibilitet arbejder mere, kan det så ikke være et udtryk for, at de faktisk ønsker det arbejdsliv?
Hvis klokken er 11.00, og jeg sidder hjemme ved stuebordet og læser og skriver, kan jeg ikke se, hvordan det skulle få mit familie- og arbejdsliv til at flyde ud på en negativ måde. Så det er jeg slet ikke bekymret for. Men det er klart, man også skal være disciplineret og aftale med sig selv, hvordan man gør det. Undersøgelser har tidligere vist, at især mænd bliver stressede af at arbejde hjemme, og at hjemmearbejde bliver til overarbejde. Er ordningen så ikke snarere til arbejdsgiverens favør?
De nordiske supermodeller: Ny bog om de nordiske administrative reformer Ny bog undersøger, hvorfor de nordiske lande lader til at være så succesrige i håndteringen af den offentlige sektor. En af bogens redaktører er CBS-forsker Carsten Greve. Storhed og fald – historien om ØK
Et gennemgående motto for de ingeniører, jeg talte med, var: Frihed under ansvar. Det betød, at de havde høj grad af ansvar for at tilrettelægge og udføre deres arbejde og dermed en vis frihed. Men ansvaret vejede ofte tungest. De ønskede det arbejdsliv, de havde og selv havde valgt.
Det skriver forsker Peter Holdt Christensen i ny bog om fordele og ulemper ved distancearbejde. Af Claus Rosenkrantz Hansen 24 procent af den amerikanske arbejdsstyrke arbejder fra hjemmet, og globalt vokser antallet af mennesker, der benytter hjemmet som arbejdsplads, hvert år med 11 procent. Og den udvikling sker ikke uden grund, for fordelene ved distancearbejde er mange. Også virksomhederne har fordel af distancearbejde.
Og det kan være vanskeligt. Hvorfor giver øget fleksibilitet ikke nødvendigvis større frihed i forhold til at planlægge familie, børn og fritid?
ringtoad5 has not yet selected any galleries for this topic.