photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Osmund Enga | all galleries >> Galleries >> Maritime photos > North Star julaften 1953.jpg
previous | next

North Star julaften 1953.jpg

Venstre første rekke: jungmann, messegutt, motormann, motormann og maskingutt Bernhard Basgaard (Ben).
Annen rekke: Matros Bjelland og motormann.
Tredje rekke: Dekksgutt (stumpen), jungm. Osmund Enga, Motormann og smører.
Bakerst: Motormann, smører og motormann Helgeland.


other sizes: small medium original auto
comment | share
Gjert Caspersen 25-Sep-2014 19:39
nr 2 fra venstre fremme: Messegutt Kjell Kaspersen fra Sauda