photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Osmund Enga | all galleries >> Galleries >> Maritime photos > Nopal Branco besetningen.jpg
previous | next

Nopal Branco besetningen.jpg

Fra venstre i første rekke: Lettmatros Kyrre Johansen, elektriker Anders Randin, motormann Rune Svenning, aspirant Erik Kristian Pedersen, kokk Tor Sigvart Nordeng, matros Ole Oskar Indstrand, bås Svenn Olsen og smører Roy Olav Lund.
Annen rekke: Pike Linda Susanne Marvin, matros Konrad Nordhagen, kapt. Osmund Enga, matros Steinar Ingvall Johnsen, pike Inger Johanne Øby, 2.mask. Terje Blindheim,elektriker Nicolai Einvik,o/styrm. Roald Johansen, maskinsjef Per Ivar Malvig og 1.styrm. Arvid Breisnes.
Tredje rekke: Maskinsjef Kjell Dybesland, maskinsjef Inggard Nikolai Andreas Nilsen, 3.mask. Nils Andreas Olsen, reparatør Karl Johan Karlsen, hjelpemann Eladio Gonzalez, kokkaspirant Kjell Bøe, matros Ronald Vesterli, matros Vidar Thørnquist, 1.styrm. Birger Martin Jakobsen, radiooffiser Kjell Opsjøn og motormann Bjørn Helge Hansen.


other sizes: small medium large original auto
comment | share