photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dick Osseman | profile | all galleries >> Istanbul >> Mausolea - Türbeler >> Keçecizade Fuad Paşa Türbesi tree view | thumbnails | slideshow

Sultans' Mausolea at Hagia Sophia | Süleyman mausoleum | Roxelane mausoleum | Sultan Ahmet I mausoleum | Şehzade tombs | Türbeler at Eyüp | Yeni türbe | Sultan Abdül Hamit I mausoleum | Mahmut II türbesi | Hüsrev Paşa türbesi by Sinan | Fuat Pasha türbesi | Koca Sinan Paşa complex aka Sinan Paşa complex | Keçecizade Fuad Paşa Türbesi | Şeyh Ahmet Buhara türbesi | Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi | Sultan Mehmet V Reşat türbesi | Hattat Rakım Efendi Türbesi | Cenderecizade Muhittin Çelebi türbesi | Feriköy Mezarlığı | Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlik | Incirli Baba türbesi | Balıklı Ermeni Mezarlığı | Barbarossa's tomb | Ebû Şeybe el-Hudri türbesi | Abdul Vedut Türbesi | Nakaş Hasan Paşa | Şah Sultan | Kuyucu Murad Pasha Tomb | Hoca Üvey complex | Nakşidil Valide Sultan mausoleum

Keçecizade Fuad Paşa Türbesi

Of the Keçecizade Fuad Paşa Türbesi I have more pictures that will appear here in time.
Istanbul december 2009 7297.jpg
Istanbul december 2009 7297.jpg
Istanbul december 2009 7298.jpg
Istanbul december 2009 7298.jpg